„Dosavadní umístění už bylo nevyhovující. Platí to především o úseku biochemie, protože laboratoř sídlila téměř 55 let v sousedství rentgenologů. Byť s novými přístroji a opravami doslova za pochodu,“ uvedla ředitelka zařízení Hana Perková. Hematologické oddělení bylo součástí transfúzní stanice. Pokud by oba subjekty zůstaly oddělené, muselo by vedení akciové společnosti s ohledem na zpřísněné podmínky provozu posilovat personál. „Takhle mzdové náklady ušetříme a chod bude mnohem efektivnější,“ dodala Perková.

V laboratoři se realizují kvalitativní a kvantitativní biochemická, hematologická a imunologická vyšetření krve, moči a jiných biologických tekutin. Testy se provádějí nejen pro lůžková a ambulantní oddělení nemocnice, ale také pro pacienty praktických i odborných lékařů z Rokycan a okolí.  Nejčastěji jde o stanovení glukózy, jaterní testy, hodnocení funkce ledvin, krevní obraz nebo lipidový soubor, což se týká cholesterolu. „Laboratoř denně vyšetří přes tři stovky vzorků,“ má zmapovaný chod oddělení vedoucí laboratoří Miluše Černá. Vede čtrnáctičlenný kolektiv, v němž převažují laborantky.

Významnou investici za zhruba 7,6 milionů hradil zřizovatel, tedy Plzeňský kraj. Rekonstrukci pak realizovala místní firma S+H, která uspěla ve výběrovém řízení.

„Kraj poskytl Rokycanské nemocnici v minulých čtyřech letech přes třicet milionů korun. Je to vlastně vzkaz do okresu, že s ní v síti regionálních zdravotnických zařízení počítáme. A to včetně porodnice,“ zdůraznil člen rady Václav Šimánek. Prioritou je nyní pro něho jednání
s pojišťovnami.