Pro bývalého náměstka hejtmana, který měl na starost dopravu, je investice doslova srdeční záležitostí. Bojoval za ni přes dvacet let a až nyní se dočkal. „Pikantní je, že osm dní po otevření nové silnice mám jít do důchodu,“ usmíval se Jaroš při pátečním zahájení stavby na okraji Oseku. Jeho jméno zaznělo v proslovech několika řečníků. Stejně tak byla připomenuta aktivita zesnulého Petra Otáska, který rovněž preferoval zklidnění dopravy v Rokycanech i Oseku. Centrem obce totiž denně projíždějí stovky osobních i těžkotonážních vozidel a přeložka výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti i plynulejšímu provozu.

Vhodnější napojení k Transevropské dopravní síti, reprezentované dálnicí D5, preferuje i nynější generalita kraje. „Spustil se sice déšť, ale snad nám prší štěstí a vše půjde podle harmonogramu,“ usmíval se před poklepem základního kamene hejtman Rudolf Špoták. Jeho kolega Pavel Čížek, který má pod křídly dopravu, přirovnal stavbu svojí délkou přes pět kilometrů k západnímu okruhu Plzně: „Finančně ale nebude tak náročná.“ Prostor dostal i senátor za obvod Rokycanska a Plzně-severu Pavel Karpíšek. Kvitoval, že zhotovitel byl vybrán z „jeho“ Vejprnic.

Zdroj: Deník/Václav Havránek

Realizace projektu potrvá dlouhých 31 měsíců. Konečná cena se po soutěži bude pohybovat kolem 360 milionů korun. „Jde o největší dopravní stavbu v Plzeňském kraji, kterou bude Správa a údržba silnic realizovat. O dotaci z fondů Evropské unie jsme žádali ve chvíli, kdy byla cena podle projektu stanovena na 490 milionů bez DPH. Podařilo se nám tedy získat výrazně vyšší podporu. Zbývající peníze proto budeme moci použít v tomto dotačním cyklu na jiné stavby v rámci Plzeňského kraje,“ sdělil generální ředitel Správy a údržby silnic PK Miroslav Doležal. Doplnila ho ředitelka Územního odboru IROP pro Plzeňský kraj Magda Sýkorová: „Evropská dotace na projekt činí 85 procent výdajů. V případě, že by se Správě a údržbě silnic podařilo ušetřit, může tuto dotaci použít na jiné investiční akce.“

Trasa bude vedena severojižním směrem. Převážně nezastavěným územím na orné půdě, trvalých travních porostech a dalších plochách. Končit má severně od Oseku v blízkosti rozhraní katastru s Březinou. Součástí stavby bude kromě hlavní trasy nové napojení stávajících komunikací úrovňovým křížením. Dále most přes Voldušský potok, lávka a stezka pro pěší a cyklisty i přeložky inženýrských sítí.