Starosta Jan Altman přivítal Viktorii Alblovou, Madlen Cozlovou, Michal Mašteru, Jiřího Procházku a Jiří Škopka. Poté k nim, rodičům i dalším příbuzným promluvil.

S kulturní vložkou vystoupily Karolínka Šnebergová i Amálka Denková. Nakonec obřadu se tatínkové a maminky zapsali do pamětní knihy, nechyběla nezbytná květina a dárek pro ty nejmenší.