Uplatnění tu našlo 45 mužů a žen, kteří se podílejí na třídění, skládání, polepování, balení či kompletaci výrobků. Zatím mezi osmou a dvanáctou hodinou, ovšem výhledově se zde chystá zřízení odpolední směny, neboť zakázek přibývá. Pozitivně se projevuje kooperace s odběrateli z okresního města včetně spolupráce s formou Blue Fox.

Firma, poskytující profesionální služby odběratelům, klade zároveň důraz na vytváření příjemného a stabilního pracovního prostředí pro zaměstnance s omezenou pracovní schopností. V rámci Plzeňského kraje jich v šesti dílnách pracuje 160!