V Palackého ulici vrcholí mohutná rekonstrukce frekventované pěší zóny. Rušno bylo rovněž v ulici Josefa Knihy, kde došlo k havárii potrubí. Proto byla v některých místech přerušena do 14. hodiny dodávka pitné vody.