Stěry se nově odebírají v nově zprovozněném parkovišti (přední část areálu). Klienti projedou hlavní branou a za ní se hned odbočí doleva. Odběrové stany jsou umístěné v zadní méně využívané plochy, přičemž trasa je výrazně označena.

Testování se koná vždy v pondělí, středu a pátek v dopoledních hodinách. K odběru je třeba se rezervovat přes internetový systém. „Zájemci si vyberou volný termín, kdy se k odběru dostaví. Aktuálně se mohou bezplatně, tedy na vrub zdravotního pojištění testovat pacienti s podezřením na nákazu, když k vyšetření indikuje lékař,“ upozorňuje vedoucí sestra odběrového místa Martina Titlová. Bez lékařského doporučení se lze nechat vyšetřit pouze jako samoplátce za 814 Kč.