„Měří necelých čtyři sta metrů a byla už v dezolátním stavu, samá díra,“ konstatovala starostka Hana Nováková. Třebaže se jednalo o zakázku malého rozsahu, vyhlásili na ni výběrové řízení. „Ze šesti zájemců nejlepší nabídkou uspěla plzeňská firma Sheets servis. Asfaltový povrch, obsypání krajnic kamenivem a je-ho zhutnění vyšlo na 748 460 korun,“ dodala starostka.