Obyvatelům okresního města budou už potřetí k dispozici kontejnery pro odložení objemného komunálního odpadu. Nejen tuto sobotu, ale ještě další tři následující budou přistavené od devíti do čtrnácti hodin.

„Do těchto kontejnerů však nelze odkládat odpady z podnikatelské činnosti, odpady vzniklé mimo Rokycany a Borek, chladničky a další elektroodpad, nebezpečné složky, pneumatiky, stavební suť, ani sklo, papír a plasty,“ připomněl Josef Hůza z odboru rozvoje města, který má odpadové hospodářství na starosti.