Obyvatelům okresního města zítra od devíti do čtrnácti hodin už naposledy k dispozici kontejnery pro odložení objemného komunálního odpadu.

„Do těchto kontejnerů však nelze odkládat odpady vzniklé mimo Rokycany a Borek, odpady z podnikatelské činnosti, chladničky a další elektroodpad, nebezpečné složky, pneumatiky, stavební suť, ani sklo, papír a plasty,“ upozornil Josef Hůza z odboru rozvoje města, který má odpadové hospodářství na starosti.