Pondělí jedenáctého října mělo pro studenty v Rokycanech historický význam. Uskutečnila se totiž generální zkouška státních maturit. Zúčastnili se jí také žáci Střední školy Rokycany v Jeřabinové ulici.

„V naší škole projekt státních maturit respektujeme. Žádný bojkot ze strany učitelů ani studentů se nekonal. Účast žáků maturitních ročníků byla během generálky velice dobrá,“ říká Václav Žíla, zástupce ředitele.

Organizace generální zkoušky proběhla bez problémů. Zcela v pořádku bylo i technické zajištění.
„Zatím nevyvozujeme žádné závěry. Učitelé se s konkrétní podobou zkoušky seznamují vlastně až teď. Někteří žáci říkali, že zkouška je splnitelná bez problémů. Některým pár vrásek přidělala. Takže nějaké konkrétní stanovisko zaujmeme až dorazí výsledky,“ pokračuje zástupce ředitele.
Podle učitelů je především třeba, aby si žáci na nový způsob zkoušení zvykli. Během generální zkoušky totiž byla výrazným prvkem také nervozita a strach z neznámého.

„Velice nás ale potěšilo, že žáci nevzali generální zkoušku lehkovážně. Uvědomili si, že pokud by nepřišli, ošidili by hlavně sebe. Měli jsme minimum absencí. Většina žáků volila základní úroveň, ale někteří se rozhodli i pro vyšší. Myslím si, že všichni teď s napětím čekáme, jak to dopadlo,“ uzavřel Žíla.

Projekt státních maturit se připravuje už od poloviny devadesátých let. Po mnoha letech složitého jednání, plánování a neustálého odkládání, bylo letos schváleno jejich premiérové uskutečnění v roce 2011. Mezi její nejvíce zmiňované cíle patří zvýšení objektivity, srovnatelná a jasná informace o znalostech a dovednostech maturanta. Měla by také ověřit, zda si žáci osvojili nově zavedené, pro všechny střední školy povinné, společné minimum. Autoři projektu ale především chtějí maturitě navrátit dávno ztracenou prestiž a význam.