Od 1. ledna 2011 pozbyly platnosti průkazky pro držitele zlaté plakety Prof. MUDr. Janského, opravňující k bezplatné přepravě městskou hromadnou dopravou v Plzni. Městský úřad v Rokycanech, odbor sociální a zdravotní je už nebude vydávat.

Rada města Plzně na svém zasedání 18. 11. 2010 schválila novelizaci právního nařízení statutárního města Plzně č. 11/2010 ve věci tarifu Integrovaného dopravního systému na území města Plzně, ve kterém se uvádí, že i nadále mohou držitelé zlaté plakety MUDr. Janského, která se uděluje dárcům krve za 40 bezplatných odběrů, využívat bezplatně městskou hromadnou dopravu města Plzně. Od 1. 1. 2011 se budou v případě kontroly, prokazovat dokladem o držení zlaté plakety MUDr. Janského, vydaným Českým (Československým) červeným křížem současně s průkazem totožnosti.

V případě ztráty dokladu o držení zlaté plakety je potřeba kontaktovat pracovnice Českého červeného kříže v Plzni, na adrese Rubešova 10 na tel. 377 221 170. (odb)