V roce 2010 se v Rokycanech narodilo 418 dětí, z toho jednou přišla na svět dvojčata. Rokycanská porodnice se díky své dobré úrovni stala vyhledávaným místem pro narození potomka nejen pro maminky z Rokycan a blízkého okolí, ale také pro rodičky z jiných okresů a také pro cizinky.

Prvním dítětem, které přišlo na svět 1. ledna 2010, byl chlapeček Dominik z Mlečic a posledním dítětem narozeným v roce 2010 ( 31. 12.) byl chlapeček Ondrej ze Zbiroha. Prvním dítětem letošního roku je holčička z Rokycan, které rodiče vybrali jméno Šárka a narodila se 1. ledna 2011.

Rodiče si volí pro své děti různá jména, ať už se jedná o typicky česká jména, nebo jména cizojazyčná. K zápisu do knihy narození může být zvolené pouze jméno povolené. Pokud si rodiče zvolí pro dítě jméno, které není uvedené v knize „Jak se bude vaše dítě jmenovat“, kterou vydala .Miloslava Knappová, musí jméno schválit autorka knihy a vydat znalecký posudek. Rodiče někdy zvolí i jméno zdvojené a k tomuto je potřeba dodat, že v takové podobě je pak povinnost toto jméno užívat. V rokycanské porodnici se narodilo i několik cizích státních občanů a pro tyto děti si rodiče volí jméno podle tradic svého státu.