Město rozhodlo o jiném chodu základní a mateřské školy, zakládá novou příspěvkovou organizaci.
„V současnosti je plno práce se zápisem do rejstříku škol, obchodního rejstříku a vyřizováním dalších záležitostí spojených s celou agendou,“ konstatovala tajemnice úřadu Marie Mentlíková.

Spojené školské zařízení už má jmenovaného i svého ředitele, a to s účinností od 1. září. „Příprava nového školního roku do jeho kompetence ovšem už spadne,“ dodala tajemnice.

Ze sedmi uchazečů o zmíněné místo konkurzní komise po prvním jednání jednoho vyloučila, protože nesplnil podmínky. Ostatní postoupili do hlavního řízení. V komisi zasedlo osm lidí. Dva zástupci určení zřizovatelem, a to starosta s místostarostou, dále zástupkyně krajského úřadu, resortu školství, České školní inspekce, školní rady, zástupce pedagogů a s poradním hlasem vedoucí odboru školství MěÚ Rokycany. „Na základě posouzení předložených přihlášek uchazečů, dosavadních pracovních výsledků v oblasti školství a výsledku řízených pohovorů komise shledala, že všichni jsou vhodní pro výkon funkce ředitele základní a mateřské školy. Pořadí ve svém doporučení stanovila takto: Vladimíra Cozlová, Věra Valento– vá, Jitka Střelečková, Olga Poláková, Jana Fořtová a Josef Kohout,“ dodala tajemnice.

Pětičlenná rada města potom rozhodla. Do funkce si vybrala a jmenovala Věru Valentovou. „K celé záležitosti se chci vyjádřit podrobněji, připravuji článek pro Deník,“ uvedl místostarosta Vonásek.

„Dnes mi moji nástupkyni pan místostarosta přišel oficiálně představit. Známe se však, před časem v Radnicích učila,“ sdělila včera stále ještě ´panující´ ředitelka Helena Veselá. Dodala, že měla uloženo připravit nový školní rok, ale vzhledem k vývoji situace už nachystané předala a vše další budou obě ´šéfové´ konzultovat. Jak to bude se setrváním či odchodem Heleny Veselé ze školy, definitivně rozhodnuté není. Řekla nám: „Nabídnout místo mi může teprve nová ředitelka až se ujme funkce oficiálně, tedy prvního září.“ Podle kolegů Veselé ale situace vzhledem k personálnímu stavu nebude snadná, příchodem nového šéfa odjinud se vlastně počet pracovníků zvýšil. Dosavadní ředitelka MŠ Ivana Buchancová bude v mateřince učit nadále. Zařízení nový školní rok zahájí ještě v náhradních prostorách devítiletky. Vlastní budova prochází rekonstrukcí, s dokončením se počítá na podzim.