Nejdříve přišlo na řadu náměstí, pak kruhové objezdy a Pražská. Zmizel i nazdobený strom z objezdu poblíž Střelnice. „Ze Spilky jsou odstraněné svíčky z velikého věnce, ale sám, stejně jako kužely z chvojí, bude krášlit prostor až do konce února,“ sdělila za správní odbor městského úřadu Eva Praumová.

„Pokud se jedná o vánoční smrk na Masarykově náměstí, s využitím mechaniky bude zlikvidovaný až v pondělí,“ dodala. „Na místě ho odvětvíme a rozřežeme na potřebné díly k dalšímu využití. Například pro zhotovení odpočinkového posezení,“ uvedl za Lesy města Rokycan Václav Blecha. Informoval také, že neprodané stromečky putovaly zpět do lesa a s větvemi vyvezenými po kácení stromů se dočkají štěpkování. Většina směsi pak nasytí teplárnu.

Rumpold se zase stará o stromečky odložené k popelnicím, které se budou také štěpkovat. „Město je nechává svážet vždy v pondělí a čtvrtek, a to až do osmého února. Poté nárazově. Umělé stromky patří do sběrného dvora,“ konstatoval místostarosta Jan Šašek.

 „Velký slaměný betlém- figuríny i ohrada – poputují do suchého skladu, který využívá město v Rumpoldu,“ doplnila Praumová.