V chrámu Panny Marie Sněžné zazní skladby Bacha, Zipoliho, Kriegera atd. Přednesou je Magdalena Mestlová, Ivana Valešová, Leona Jedličková, Dorotea Neumannová, Noemi Pellarová, Václav Klimeš, Jakub Kolman, Filip Paroubek, Jan Fritz a Jan Esterle.