Asistovat mu budou hned dva místostarostové. První je Pavlína Paterová a druhým Vít Konopásek. Zastupitelé rovněž kývli na předsedy výborů. Finanční povede Robert Valovič a kontrolní Robert Boháč.