Následuje zpráva správce obce (jmenován byl v období nečinnosti úřadu) a poté volba starosty i jeho zástupce. Účastníci rozhodnou o odměnách za funkce a vybírat budou i šéfy finančního a kontrolního výboru.