„Pod vedením Vladimíra Sosny ho nacvičil smíšený sbor. Nejen, že jsou v něm muži i ženy, ale jedná se o zpěváky různých generací, včetně dětí,“ vysvětloval starosta Smědčic Miloslav Zeman.

Pro akci je typická také ochutnávka vánočního cukroví od místních hospodyněk. „Pro zahřátí přidáme čaj a svařené víno, podle počasí možná i něco ostřejšího,“ usmíval se starosta. Na závěr dostanou zájemci možnost připálit si světlo od betlémského a odnést si ho domů.