Policisté se ve středu odpoledne vydali na kontroly ubytoven na Rokycansku. Objevili drogy, osoby v pátrání i porušení zákona o pobytu.

V době od sedmnácti do jednadvaceti hodin proběhlo na Rokycansku opatření. Bylo zaměřené na kontrolu cizinců. Do akce bylo nasazeno osm mužů zákona cizinecké policie, třicet policistů z územního odboru Rokycany a psovod se psem.

Během výše uvedené doby prošli ochránci zákona celkem osm ubytoven, z toho se jednalo o dvě ve Strašicích a zbytek v okresním městě Rokycany. „Doklady totožnosti předložilo celkem 232 osob, z toho se jednalo o 183 cizinců," sdělila mluvčí PČR Hana Kroftová.

Cílem opatření byla kontrola ubytovacích objektů se zaměřením na přechovávání omamných a psychotropních látek, dodržování pobytového režimu cizinců, pátrání po hledaných osobách a věcech a kontrola plnění povinností ubytovatelů. Kontrolované osoby byly ověřené v dostupných evidencích policie. Tři kontrolovaní procházeli v databázi pátrání, s tímto související úkony byly ze strany policistů provedeny na místě.

„U pěti osob policisté odhalili přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi," vysvětlila Kroftová. Obyvatelé ubytovny u sebe měli malé množství návykových látek. Ve všech případech se jednalo o marihuanu. Toto protiprávní jednání ochránci zákona vyřešili dle zákona a na místě všem přestupcům uložili blokové pokuty.

„Každý z přestupců svým podpisem stvrdil blokovou pokutu ve výši jednoho tisíce korun. Jeden cizinec se měl dopustit porušení zákona o pobytu cizinců tím, že nedokázal předložit doklad totožnosti," uzavřela Kroftová. Muž byl vyřešený v blokovém řízení, a to ve výši tři tisíce korun.

Na místě jsme se zeptali ubytovaných, co si o rozsáhlých kontrolách ze strany policie myslí. „Je to určitě dobře, že se tady objeví. My s přítelem nic neschováváme a máme i doklady v pořádku. Nemáme se tedy čeho bát," svěřila se ubytovaná.