Aktéři se mohou registrovat od 16.45 do 17 hodin, přičemž není důležitý věk ani pohlaví. Muži absolvují čtyři discipliny (lehy-sedy, skok do dálky z místa, shyby, klemcáky), dětské úkoly budou úměrné věku.