Nad správným průběhem aktu zde dohlížely Iva Polková, Stanislava Francová, Olga Stuchlíková, Libuše Zikmundová a Hana Dufková.

Uvedly, že nejvíce zájemců přišlo hlasovat v pátek a potom v sobotu po ránu. Finální účast po poledni druhého dne odhadovaly tak na 33 procent a srovnávaly, že o komunálních volbách byla vyšší.

„Průběh dění je klidný, přišly jsme akorát na to, že jedna paní nemá platný občanský průkaz. Nezanevřela na nás ale, vrátila se za chvíli s cestovním pasem," sdělily členky komise. U jedné ze seniorek se také setkaly s dnes už raritou starým knížečkovým občanským průkazem, v němž bylo potvrzené, že jeho doba platnosti je bez omezení.

Volby byly rovněž příležitostí k tomu, aby komise poblahopřála jednomu z občanů k narozeninám a na vinš druhému se připravovala.