Na břehu rybníku Dražák mají sraz před devátou hodinou a kritériem pro hodnocení bude délka ulovených šupináčů.