Skončila oprava silnice nad hřbitovem a poslední etapa opravy komunikace nad fotovoltaickou elektrárnou. Obojí obec hradila z vlastních prostředků, stejně jako první část dokončované výstavby komunikace a chodníků v nové stavební lokalitě nad školkou. Do pokladny musela sáhnout zhruba pro devět milionů korun.

Největší plánovanou akcí se stala výstavba nové silnice ve směru na Březinu. Kvůli nesrovnalostem byla odložena a zatím se uskutečnila jen její první etapa – od křižovatky v centru po můstek přes vodní tok.

„Ve druhé části pořád přetrvává nevyřešení pozemků pod vodním tokem. V této chvíli není zcela jasné, kdy bude situace dořešená, byť na tom odbory Městského úřadu Rokycany, projektant, přizvaní specialisté a obec usilovně pracují,“ sdělil starosta Michal Černý. Věc podle něj ztroskotává na domluvě s jedním člověkem.

Realizování první etapy hradí dva investoři. Komunikaci zainvestovala Správa a údržba Plzeňského kraje a chodníky po obou stranách financuje zhruba dvěma miliony korun obec. Asfaltování je dokončené a výstavba chodníků by měla skončit se zářím.