Při valné hromadě SDH se příslušníci seskupení mohli pyšně ohlédnout za rokem 2019. Jednak z pohledu spolkové činnosti a také s důrazem na výjezdovou jednotku. Všeničtí disponují dvěma zásahovými vozidly, jsou zařazeni do kategorie JPO V a jejich členská základna má nově 24 členů. Při sněmování byli přijati dva nováčci.

STAROSTŮV DÍK

Na schůzi byli přítomni také zástupci sborů z okrsku číslo 5 i představitelé okresního spolku.

Nechyběl ani starosta obce Luděk Kuška, který poděkoval hasičům za činnost a popřál jim mnoho úspěchů do dalšího roku.

VOLEBNÍ AKT

Jelikož končilo volební období současného výboru, došlo během valné hromady na hlasování o novém vedení SDH.

 Post starosty obhájil Jaroslav Hering a funkci náměstka starosty dál vykonává František Benetka. Hospodaření sboru vede Michal Hucl, na kterého dohlíží revizor účtu Jiří Hájek. Změna v obsazení proběhla u velitele a jednatele. Dosavadního velitele Milana Košana nahradil Tomáš Benetka a jednatelem sboru se stal nově Pavel Souček. O strojní službu se stará strojník Jindřich Šperl.

Občerstvení pro 45 účastníků valné hromady bylo zajištěno, ke spokojenosti všech, místní hostinskou Janou Šperlovou. (tb, vh)