Chodník po pravé straně vozovky ve směru jízdy na Týček se pomalu začíná rýsovat. Vede od mostu přes oblast Zámostí až k odbočce na Třenici. Na místě se činí mýtská firma Bagger. „Nabídkou za 477 tisíc korun a svou reputací nad ostatními zvítězila,“ uvedl tajemník Pavel Vlček a dodal, že práce postupují rychle. Podle zatímního odhadu by v půli května mohlo být hotovo. „Ovšem nejde jen o samotný chodník. Dokončita mnohde i upravit bylo třeba také pokládání sítí a domovních vpustí na dešťovou vodu. Jde o práce,s nimiž původně začala, ale nedokončila je jiná firma,“ vysvětloval tajemník.

Chodníku, bude asfaltový, aby korespondoval s tím, který už vede přes most. Dopravní stání při okraji vozovky a vjezdy k domům se ale pokládají ze zámkové dlažby.