Pozváno bylo 11 dětí narozených v roce 2023 a 2024. Samotného vítání se zúčastnilo 9 občánků s převahou děvčátek.

Slavnostní projev přednesl starosta města Josef Štícha. Rodiče se podepsali do pamětní knihy, maminky dostaly květinu a děti hračku.

O zpěv a hudební doprovod se postarali účinkující ze ZUŠ Václava Vačkáře. Obřad nafotila fotografka Týna Králová.