Podařilo se též dotáhnout směnu pozemků s Pražským arcibiskupstvím, a tím už nic nestojí v cestě uskutečnění záměru na propojení dvou lokalit – hřiště a nádrže. „Chtěli bychom, aby zóna sloužila pro volnočasové aktivity,“ uvedl před časem nyní už bývalý starosta Milan Rusek. Před jejím zřízením a vybavováním ale město zajímá, jaký bude během léta, po úpravě nádrže, zájem o koupání v ní. V sousedství se sice nachází ulice Ke Koupališti, ale pořád půjde jen o požární nádrž s koupáním na vlastní nebezpečí. Plavčík v místě dohlížet nebude.

Nejprve bylo třeba vanu nádrže odbahnit a upravit i okolní terén. „Rozryla ho totiž divoká prasata a kromě toho rozjezdila technika,“ zaznělo vysvětlení. Město též zajistilo prořezávky a nechalo navézt zmiňovaný písek. Bylo třeba zaměřit se rovněž na opravy obetonování vany nádrže.