Sestava zastupitelů zvolila starostou Josefa Štíchu. Podnikatele, který své portfolio rozšířil o obchodní činnost ve vesničkách na severu okresu. Malé prodejny se tu přes konkurenci obřích marketů stále drží.

Štíchovým zástupcem je Zdeněk Dubček. Příslušník obvodního policejního oddělení v Radnicích a také muž, který se systematicky věnuje malým fotbalistů v klubu TJ Město.

Zmíněný tandem je součástí rady města. Společně s Marií Pražskou (bývalá ředitelka školy v Mlečicích a manželka exstarosty Jiřího Pražského), Josefem Chaloupeckým a Ludvíkem Svobodou (dosavadní místostarosta).

Šéfem kontrolního výboru byl zvolen bývalý starosta Michal Muravecký a finančnímu výboru bude nyní předsedat lékařka Jaroslava Paduchová.