Kvůli tomu, že rodiče s dětmi trpícími cystickou fibrózou, onkologickými onemocněními, diabetem a dalšími chorobami, často nedosáhnou na příspěvek na péči, ji sepsaly sociální pracovnice Tereza Tesařová z Klubu nemocných cystickou fibrózou z Prahy–Motola Tereza Tesařová a Alice Picková z FN Motol.

Petice je podle autorek určena ministerstvu práce a sociálních věcí. „Sepsaly jsme ji, protože jsou vyčerpány všechny předchozí možnosti řešení situace s příspěvkem,“ uvedla Tesařová s tím, že rodiny takto postižených dětí nemohou na dávku dosáhnout a dostávají se tak do existenčních problémů. Přitom takto nemocné děti by podle autorek petice, adresované přímo ministru Petru Nečasovi, bez přiměřeného dohledu a péče druhé osoby mohly být ohroženy na zdraví a životě.

K petici, která je k dispozici v Rokycanech v sídle CZP ve druhém patře Žďáru, se může podle Renaty Rubášové z CZP připojit veřejnost, nejen rodiče takto postižených dětí.