ZVÍKOVEC - Matyáš Kalina z Jäthensteinu se narodil 10. ledna 1772 v Českých Budějovicích. Zesnul ovšem o 76 let později ve Zvíkovci a právě na tamní hřbitov se včera vypravili starosta městyse Petr Uher s badatelem Radkem Cinkem. Připomněli si muže, který byl právníkem a archeologem, děkanem právnické fakulty Univerzity Karlovy a především znalcem historie!

DOBŘÍV - Dnes odpoledne budou obcí na jihu Rokycanska procházet družiny Tří králů. Obrátí se na obyvatele Dobříva se žádostí o příspěvek do sbírky pořádané Oblastní charitou Rokycany. Kromě individuálních darů (skupinky se musí prokázat příslušným certifikátem) lze přispět do kasiček v prodejně průmyslového zboží u paní Sekyrové nebo na poště v Dobřívě.

Rovněž v úterý 11. ledna se Kašpar, Melichar a Baltazar vypraví do Rakové.

Ilustrační foto
Ve Stupně zazní hity devadesátek

ROKYCANY - V sobotu 15. ledna mezi 8. a 12. hodinou budou v Rokycanech zpřístupněné prostory gymnázia střední odborné školy. Den otevřených dveří obnáší pro budoucí studenty i doprovod seznámení se čtyřletým či osmiletým studiem nebo novým oborem výuky v angličtině (zatím jediná veřejná škola v České republice). Pokud jde o SOŠ Rokycany, počítá se opět s třídami Informační technologie a Ekonomické lyceum.

KORNATICE - Poprvé v letošním roce se zastupitelé Kornatic a případně i pozorovatelé setkají zítra od 19 hodin v přísálí kulturního domu. Po rozpočtové změně se věnují programu kulturních a sportovních akcí, dotacím nebo změně územního plánu. Ve scénáři nechybí údržba obecního rybníka.

ROKYCANSKO - Zimní turnajový seriál O mistra mariáše Rokycanska se ani letos nekoná. Znalci karetní hry mohou vyrazit na jih Plzeňska - nyní 22. ledna do Hněvnice.