Noc z 30. dubna na 1. května byla, a někde možná ještě je, pokládaná za kouzelnou. Lidé věřili, že právě v tuto dobu se čarodějnice slétají na sabat k zapáleným ohňům. Věřili však také v otevírání různých jeskyní s ukrytými poklady. Dodnes se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví tak příchod jara. Na většině míst se staví májka. Navíc je následující den, tedy první květen, považovaný za svátek všech zamilovaných.

Napilno v těchto dnech mají nejen organizátoři večerních akcí, ale také řezníci. Takřka národní symbolikou je totiž opečený špekáček. Své by o tom mohli vyprávět i v řeznictví Pavel Kreisinger v Mirošově. „Poptávka je podstatně větší než v běžné dny. Oproti běžné výrobě se před pálením čarodějnic dostáváme u špekáčků na troj až čtyřnásobné množství," prozradili přímo z výroby Kreisingerovi.

Napilno budou mít ale i hasiči. Pokud nebudou dozorovat přímo na místech, každopádně budou v pohotovosti. Co se týče statistik, jednotlivá čísla vztažená přímo k této události nejsou známá. I tak z ostatních dní tento večer vyčnívá. Každé takové zapalování ohňů by proto mělo být předem hlášené HZS. Neoznámení může vést až k pokutě do výše půl milionu korun. Mezi největší rizika při zapalovaní a nejvíce podceňovaná, patří použití vysoce hořlavých látek (typicky benzin) a ponechání ohně bez dozoru v závěru akce (v ranních hodinách).

Pokud po prohýřené a prozpívané noci budete druhý den mluvit, nebude vám špatně špatně od žaludku z alkoholu či nechtěně připálených uzenin a mine vás i návštěva hasičů, nezapomeňte vzít pánové svoji drahou polovičku pod rozkvetlý strom máme tu svátek zamilovaných!

Nad vesnicemi se večer vztyčí májky. Pálení čarodějnic vystřídají druhý den zamilovaní