Na mizerný signál bez ohledu na operátora si stěžují obyvatelé Vejvanova. Místy nemají na mobilu ani čárku. Zastupitelé obce teď jednají s T-Mobilem, který tu chce postavit nový vysílač. „U nás doma není signál vůbec. Máme silné zdi a jsme navíc v dolíku. Nechali jsme si kvůli tomu pořád ještě i pevnou linku,“ popisuje například Eva Kupková.

Zastupitelé Vejvanova teď zvažují, zda stavbu nového vysílače umožnit a jak by měl případně vypadat. T-Mobile jim prý nabízí stožár, který by bylo možné využít i jako rozhlednu. Další možností je nenápadný vzhled borovice, díky kterému by byl vysílač v krajině lépe maskovaný. Zvažovanou lokalitou je kopec zvaný V Marfánech. „Tam by to nebylo tak strašné, takže bych byla asi pro,“ míní místní obyvatelka Ilona Hřebinová. „Věřím, že udělají něco, aby to nehyzdilo okolí. Asi by se mi líbil víc nenápadný vysílač, rozhledna je v Břasích. Ale hlavně budeme rádi, když se signál zlepší,“ dodává Kupková.
„Asi by se nám líbila ta rozhledna, ale zatím není nic rozhodnutého. Už jsme se jeli podívat i do Čížkova na jižním Plzeňsku, kde takovou mají,“ říká starosta obce Luboš Špilar. Dodává, že ještě řeší třeba otázku zaměstnance, který by tam prodával suvenýry a dohlížel na provoz.

Podle starosty by měl stavbu kompletně hradit operátor. Navíc by mohl pravidelně dávat určitou částkou do obecního rozpočtu jako kompenzaci za využitý pozemek. Tedy pokud by stožár sloužil jen k přenosu signálu.

V případě, že se Vejvanovští rozhodnou využít vysílač jako rozhlednu, o tento příspěvek zřejmě přijdou. Ani tak by Vejvanov nejspíš nemusel investovat do stavby vůbec nic. Zástupce T-Mobilu ale upozorňuje, že další požadavky obce mohou celou stavbu zhatit a operátor poté své aktivity přesune jinam.

Jestli bude mít obec další podmínky, operátor lokalitu odepíšeOperátor mobilní sítě už jednou tehdejšímu vedení Vejvanova stavbu vysílače nabízel. Před lety nepochodil. Teď jsou místní občané ke stavbě vstřícnější. Přesto je ale kolem tématu řada otázek, na některé odpověděla mluvčí T-Mobilu Anna Hroudová:

Jakou oblast by nový vysílač pokryl?
Primárně cílíme do všech nepokrytých obcí v sousedství a logicky i na Vejvanov. Vysílač vyřeší chybějící či slabé pokrytí mezi již stávajícími vysílači. Dosah vysílače bývá silně závislý na míře kompromisů, ke kterým se musíme během realizace uchýlit, například kvůli požadavkům majitele, třetích stran, atd. Kompromisy vyvolané licitací o podobě vysílače, jako přesné umístění či výška antén, nám výsledné pokrytí vždy zhoršují.

Budou moci vysílač využít i konkurenční operátoři?
V ČR se již běžně sdílí sítě T-Mobile a O2. Tak by tomu bylo i v tomto případě a pokrytí obou operátorů by tak bylo ve výsledku stejné. Vodafone může být na tuto lokalitu vpuštěn, pokud to umožní dostatečné dimenzování konstrukce (statická únosnost). Skryté provedení, třeba maskování, jako borovice, však umístění více antén limituje. Pokud by Vejvanov trval na této formě, Vodafone už tu mít místo pro své antény nebude a pokrytí by si musel řešit jinak. Když by obec na maskování netrvala, je sdílení klasických věžových lokalit zcela běžné.

Na rozhledně by Vodafone být mohl?
Ve variantě rozhledny možnost sdílení záleží na mnoha aspektech. Kromě prostoru pro technologie je to i hygienická nezávadnost navrženého řešení, která ve více operátorech přináší větší zátěž pro osoby nacházející se v blízkosti antén. To je v případě rozhledny typicky horní ochoz. Konečné provedení je výsledkem mnoha požadavků, takže rozhodnutí o možnosti vpustit na rozhlednu Vodafone určí až konkrétní hygienický výpočet.

Jaké jsou náklady na stavbu a kompenzační nabídka obci?
Náklady na realizaci a nabídku pro obec nebudeme sdělovat. Vysílač ale bude rozhodně kvůli požadavkům obce i třetích stran patřit mezi dražší. Dá se tak předpokládat, že pokud začnou účastníci klást další a další požadavky, přesune T-Mobile aktivity raději jinam. Což znamená zcela jinam, úplně mimo tuto oblast.

Kdy může být stavba hotová?
Obvyklá doba realizace věžových lokalit překračuje rok. Příští jaro je asi první rozumný odhad termínu pro zahájení stavby, půjde-li vše hladce.