„Pro toho, kdo má zájem o drogy a pohybuje se v prostředí jejich výskytu, je obstarání návykové látky jednoduché,“ říká Martin Parula z organizace Ulice, zabývající se terciální prevencí, zejména výměnou použitých injekčních stříkaček a jehel za nové. „Do Rokycan jezdíme dvakrát týdně a nejvíc jsme jednorázově zatím jedinci měnili 130 jehel. Nejspíš to nebylo jen od něj, ale z komunity, kde se obvykle sdružují tak tři lidé až pět. Někteří z nich se ještě snaží udržet si anonymitu,“ vysvětloval Parula.

Podle policie se ale v regionu v současnosti nevyskytuje místo, které by bylo typické pro scházení se většího počtu konzumentů drog. „Spíše se jedná o ojedinělé případy, kterými se teď zabývá kriminální služba. V nedávné minulosti to byly případy z Mirošovska či Zbirožska,“ konstatovala mluvčí okresního ředitelství PČR Rokycany Jana Tomková.

Vedoucí kriminální služby Jaroslav Veselý sdělil, že v našem regionu je rozšířenou drogou marihuana a pervitin. Tyto drogy byly v loňském roce na Rokycansku i zadrženy. Prodej drog probíhá cestou distributorů, pocházejících většinou z jiných míst republiky. V okrese se podle policie vyskytují spíše až následní konzumenti.

Domluva s dealery funguje po telefonu, jindy se zdržují v daný čas na známém místě. Podle našeho průzkumu se tu gram heroinu dá získat za tisícovku, ale jak byly Rokycany dříve pověstné dost ´čistou´ látkou, teď už se mluví tak o deseti procentech, zbytek má být ´špína´ – omítka a podobně. Z uvedeného množství se připraví asi pět dávek, ale na Plzeňsku jsou lidé, co berou až šest gramů této drogy denně.

„K léčbě nelze nikoho donutit, pokud tak nerozhodne soud z důvodu, že došlo ke spáchání trestného činu pod vlivem návykové látky,“ připomněl Šaufl. „Za tři roky, co se drogovou problematikou zabývám, jen dva klienti projevili zájem o přechod do K – centra nebo o zajištění detoxu. Rodičům, kteří mají podezření, že jejich děti propadly drogám, pomáhám zajistit testy přes lékárny,“ doplnil.

Organizace Ulice na Rokycansku pracuje s třicítkou klientů. Jestliže je v Plni průměrný věk narkomanů 26 let, tady je to až o tři roky méně. Jsou mezi nimi ale bohužel i patnáctileté děti. „Jedná se o novou generaci. O lidi, kteří berou drogy kratší dobu, takže je ještě šance naučit je jejich braní relativně bezpečně. Aby se předešlo šíření žloutenky, hlavně typu C, a viru HIV. Většina dlouhodobých narkomanů vycestovala z regionu do Anglie,“ říká Parula.

Přesvědčit závislé, aby se podrobili kvůli bezpečnosti zdravotnickým testům, je podle terénních pracovníků skoro nemožné. Tím více želí, že od roku 2006 nemají k dispozici testy na už zmiňované infekční choroby. Protože testy postrádaly certifikát EU, byly staženy a náhrada ještě není.

Ve školách jsou preventivní akce zaměřené na výskyt drog policií prováděny na žádost ředitele. Využívá se speciálně vycvičený pes, který drogu vyhledá. Loni ve Zbiroze, bez pozitivního výsledku.