Město teď připravuje dražební vyhlášku na byt. V domě už totiž zůstal jako pos-lední, objekt během táhnoucí se kauzy s Bílými připadl společenství vlastníků.

Věra Bílá na nízkou nabídku odkoupit si svůj byt od města za cenu pro nájemníky zpočátku nepřistoupila. Když po čase zareagovala, bylo ho možné získat pouze za tržní, a nepoměrně vyšší, hodnotu.

Na samém počátku klubka problému je neplacení nájmu. Manželé Bílí sice posléze začali věci dávat do pořádku, to už se ale úřední mašinerie rozběhla. „Přesto dostali několik nabídek na přestěhování se jinam. S žádnou nesouhlasili, a tak město zajistilo náhradní ubytování v holo- bytech," uvedl Šmolík. „Chtěli jsme jít do Spilky, ale tam proti nám sepsali petici," hájí se Bílá. S holobytem se smířit nechtěla „Manžel je vážně nemocný. I včera byl na dialýze a záchranka je u něj často. Já mám problémy s dýcháním, nemohli bychom tam existovat," objasňovala zpěvačka.

Jejich kauza se dostala k soudu. Přes pravomocný verdikt Okresního soudu Ro- kycany byli ale dlouho přesvědčení, že není důvod, aby opustili domov: „Nic už teď městu nedlužíme. Všechno jsme dodatečně uhradili a pla-tíme v termínu," argumentovali. Na základě už zmíněného rozsudku byla však nařízená exekuce na vyklizení jimi obývané bytové jednotky. „Musí mít ale zajištěnou náhradu. Zákoník říká, že se jedná o provizorium do doby, než si nájemce zajistí řádné ubytování a prostor k uskladnění zařízení a ostatních věcí," informoval předseda Okresního soudu Rokycany Radovan Hronek.

Více přímo v Deníku.