Jedná se o o kompletní rekonstrukci obecního hřbitova. Pro projekt se momentálně připravují podklady. Existují ale už i hmatatelnější důkazy snahy v tomto směru. V průčelí se vyjímají nová vrata, vrátka a přibyla i branka. Osazené byly minulý týden. „Nahradily dosavadní, kterým už bylo dobře ke čtyřiceti letům. Základem je opět kov, ale tentokrát u nich převážil kovaný ráz,“ sdělil starosta Pavel Rybař. Ve výhledu je i rekonstrukce zděného plotu, kde se počítá s opravou hlubších puklin, opadané omítky a nakonec nátěrem.

Péči potřebuje rovněž střešní krytina a zřejmě i dřevěná konstrukce střechy márnice. Opravy a nátěru se dočká také fasáda.
Na zmíněné úpravy má Veselá vyhrazených 400 tisíc.