Obyvatelé Rokycan, stejně jako lidé z celého Plzeňského kraje, si myslí, že recyklace drobných elektrospotřebičů je zbytečná, protože tato zařízení stejně skončí nakonec na skládce.

Podle průzkumu agentury Marknet se tak Plzeňský kraj řadí ke krajům s nejnižším povědomím o důležitosti recyklace. Na druhé straně je nutné zmínit, že Rokycanští nejsou vůči znovuvyužití odpadu zcela neteční. Nejčastěji odkládají ledničky a mrazničky do sběrných dvorů nebo je vracejí zpět prodejcům elektra.