Dva novotou zářící měděné tubusy ve čtvrtek ukryly připravené poselství. Jedná se o vzkaz budoucím farníkům, informace o měs-tě na přelomu 20. a 21. století, slova faráře Dariusze Ge- baly, aršík poštovních známek Radnic i dvě pamětní mince. K tomu hlasovací lístky pro volbu prezidenta, fotografie z opravy věže i současný letecký pohled na Radnice, pamětní přípis Sternberské lesní zprávy a jiné, včetně tiskovin.

Ukládání materiálů se ujal Václav Suda s farářem Gabalou, přítomný byl starosta Jan Altman s dalšími zástupci města, Jana Cinkeová a Lindauerová za památkáře a nechyběl ani technik vikariátu Jaroslav Bělohoubek.

Do zmíněných už tubusů byly vložené také listiny objevené ve staré makovici věže před opravou. Informují například o volbě nového starosty r. 1864 či o pokračující snaze Radnických zřídit v místě soud.

Dokumenty se týkají i prodlužování obecní dráhy do Stupna nebo projednávání záměru vést železniční trať z Radnic do Zvíkovce a poté na Roztoky. Zpráv jsou věnované například i zřízení obecní školy, záložny,

okrašlovacího spolku či pěšin na Kalvárii. Zajímavá je též zmínka o nálezu silného pramenu v nedaleké štole a přivedení vody do městské kašny. Mezi velké události patřil rovněž požár v Radnicích, který vypukl o svátku sv. Kateřiny – 25. 11. roku 1895, v půl osmé ráno. Vznikl zřejmě v provozovně cukráře Václava Kremla a v podstatě celá levá strana Plzeňské ulice i s obecní pastouškou shořela. O události informovala i zvláštní zpráva v přiloženém vydání Národní politiky z následujícího dne.

Psalo se v ní, že plameny se šířily obrovskou rychlostí až zachvátily 11 budov. Pohromou byly rovněž sněhové polomy v obecním lese, které následně dokonalo řádění bekyně mnišky. Předkové Radnických zdokumentovali i povodně z roku 1939, kdy de facto celá sv. Barbora byla pod vodou. Popisy doložily také dochované snímky.