Tentokrát budou kontejnery přistavené v ulici Z. Nejedlého, a to na konci u kotelny. Dále u Špacírky - na okraji ulice Muchovy, potom v Tovární ulici - u transformátoru v prostranství mezi domy Humlových a Novákových, na Masarykově náměstí (v prostoru separačních nádob) a na Švabíně u stodoly.
Z těchto stanovišť budou kontejnery odvezené v pátek 21.10. Občané do nich smí u- kládat poškozené koberce, nábytek, větve, listí ze zahrad a jiné. Dovnitř se naopak nemůže dávat kovový šrot, stavební odpad a nebezpečné odpady.