Žáčci, kteří navštěvují družinu, totiž na pátek přespali ve školní budově. Splnili při tom spoustu úkolů a zažili nejedno dobrodružství. „Líbilo se mi všechno, ale nejvíc asi luštění pohádkových křížovek,“ zvažoval Martin Pittner. Anička Fähnrichová doplnila, že nejtěžší z úloh bylo zvládnout přísloví – Kam nechodí slunce, chodí lékař.

Hanička Blatská s Ester Staňkovou a sesterským duem Evou a Aničkou Tarachaničovými se zase nemohly dočkat noci strávené ve spacácích. Vyzbrojily se na to i osvědčenými strážci v podobě oblíbených plyšáků. Adam Liška, Arian Adam Ott, Martin Šebek či Jirka Praum s Markem Pittnerem, Michalem Komasem a dalšími pány kluky se zase nemohli dočkat výpravy po ztemnělé škole, které přezdívali baterkový průvod. „Třeba najdeme i poklad,“ mínila Anetka Zýková.

„Určitě potkáme i školního skřítka. Co mu řeknete?“ ptala se vychovatelka Broňa Sloupová, která spolu s kolegyní Renátou Lupinskou nad malými bděly. Odpovědí bylo rozpačité ticho, ale chuť ho poznat děti neztratily. Nakonec si od něj vzaly pohádku a až do usnutí si pak z vybraných textů četly, ale i si pohádky promítaly. Ještě předtím nechybělo poznávání písniček z pohádekči hádání pohádkových dvojic a školáčci se také pokusili o dramatizaci vylosované pohádky.

„Užili jsme si,“ shrnul zážitek Matyáš Lednej. Nikdo z hrdinů se nepřiznal, že by se při tajuplné výpravě školou bál, ale nohy se pod mnohými klepaly. Našli se však i srdnatí borci. Třeba Jára Fähnrich, který za námi šel zamknout dveře. „Je nás tu i pár třeťáků, my už se nebojíme,“ zdůraznil.“

Akci Pohádková noc jsme pořádali kvůli stmelení kolektivu dětí, ale také na podporu zájmu žáků o knihy a čtení,“ doplnila informaci vychovatelka Sloupová. Renáta Lupinská zase všechny svěřence za dobrou práci moc chválila.

Noc strávená ve spacácích byla dalších dobrodružstvím a po úklidu a společné snídani se malí plni dojmů rozběhli do svých tříd na vyučování.