„Nervovala jsem se před písemkou hodně. Ještě i celé ráno,“ řekla nám Veronika Juhászová, jinak studentka managementu ze SOŠ, v kratičké přestávce, kterou si v rozmezí 240 minut vyhrazených pro zvládnutí práce dopřála.

Žákům připravila předmětová komise jazyka na výběr čtyři témata. Pro obě části školy stejná. Pokud jde o styl – u tří témat to byla úvaha. V případě zadání Moje ekologická stopa mohli zájemci využít i výklad a u tématu Nehasit, hořím! úvahu zase oživit prvky vypravování. Mimochodem, podle ředitelky školy Drahomíry Rancové právě tohle zadání patřilo mezi nejfrekventovanější. V popularitě s ním u žáků celkem rovnocenně soupeřilo formou reportáže zpracovávané zadání Když si student chce vydělat. Posledním do kvarteta byla úvaha Velký bratr tě sleduje, kde se nabízel dopad vlivu moderních informačních technologií na soukromí.

Proč komise vybrala zrovna uvedené náměty, jsme nezjistili, jejich hlavní tvůrkyně tráví čas v nemocnici. „Vím ale,“ uvedla ředitelka, „že zadání přizpůsobila mládí, zájmům a tomu, co studenti prožívají. Pokud jde o styly, komise vybrala ty, co studenti při písemných pracích preferují,“ shrnula Rancová.

Nabídkové menu mělo mezi žáky úspěch. Potvrdil to i Petr Novák ze třídy počítačových systémů v SOŠ. Ke ztvárnění si vybral reportáž postihující zkušenosti z brigády. „Bral jsem práci jako normální písemku. Až jsem se bál, že se nebojím,“ zahrál si s úsměvem se slovíčky. Spolužák Richard Čechura se rozhodl pro úvahu Nehasit, hořím! „Téma mi vyhovuje,“ konstatoval, „píše se dobře, nenervuji se. To si nechám až k ústní maturitě,“ sdělil.

Stejné zadání volil i Jan Klír. „Snažil jsem se postihnout posedlost zájmem i vášeň pro něj. Dostat do práce sebe i okolí a všechno to zvládnout formou úvahy. S pravopisem nebyly problémy, dalo se nahlédnout i do pravidel. Trochu těžší pro mě bylo smysluplně zaplnit čtyři strany,“ hodnotil.

Za hodinu a čtyřicet minut se s týmž zadáním dokázala vypořádat Lucie Mužíková z gymnázia. „Do hlavní role jsem obsadila synchronizované bruslení, kterému se věnuji,“ uvedla členka mistrovského týmu republiky a patnáctého ve světě. „Postihla jsem začátky, zapálení pro věc i rozpory v družstvu a úskalí cesty na mistrovství republiky a světa,“ popsala a spěchala domů balit. Coby začínající sportovní žurnalistka totiž ve středu usedne do letadla. Jede do Ameriky, aby referovala o mistrovství světa hokejistů do 18 let.

Za hodinu a půl psaní už byla s prací skoro hotová i Veronika Juházsová. K tomu, co zaznělo úvodem, dodala: „Jsme rádi, že se nám ještě vyhnula státní maturita. Myslím, že příští rok, kdy začne, budou kolegové v těžší situaci. Nepůjde možná o větší obtížnost, ale zatím učitelé škol při tvorbě témat přece jenom vycházeli z toho, co je nám tady blízké,“ hodnotila.

V gymnáziu se písemné maturitě podrobilo 92 studentů tří tříd – ze čtyřletého studia a oktávy, ve střední odborné škole práce psalo 74 žáků, a to z oboru slaboproudá elektrotechnika, počítačové systémy a management drobného podnikání. Ústní maturity pro obě části zařízení začnou opět shodně – osmnáctého května.