Vzrostlé kaštany odnesly stříkání nového nátěru zřejmě trvalým poškozením. Zničenými stromy se v současné době zabývá rokycanský odbor životního prostředí.

„Odbor životního prostředí Městského úřadu Rokycany dostal od vlastníka zeleně podnět k prošetření této záležitosti a zabývá se jím,“ informoval nás mluvčí Městkého úřadu Rokycan Jan Engler. „Dle vyjádření odborníka by se mohlo jednat o poškození listové plochy, popřípadě celé části koruny,“ popsal situaci.

Firma, provádějící rekonstrukci mostního zábradlí, se může dočkat postihu. „V některých případech, kdy je zjištěno skutečné poškození, může následovat až správní řízení pro poškození dřeviny,“ dozvěděli jsme se. Výsledkem tohoto řízení samozřejmě může být pokuta, jejíž výše se stanovuje dle závažnosti projednávané záležitosti. „Je ovšem možné, že poškození není tak velké a stromy se nakonec vzpamatují,“ doplnil Engler.

Nyní však prochází rekonstrukcí protější strana zábradlí, v jehož bezprostřední blízkosti stojí vrba. Vznikají tak obavy o poškození i tohoto stromu.