Exkluzivní data, která získal Deník od Cermatu, nás zavedly do objektu u stupenského kostela. Právě tady se vzdělávají kluci a děvčata, kteří dosahují výtečných výsledků při přijímačkách z českého jazyka.

Letošní skupinu čeká prověrka znalostí ve druhé dubnové dekádě, jenže speciální příprava začala mnohem dříve. „Skoro lze říci, že s prvním zvoněním v září,“ usmívá se ředitelka ZŠ Jaroslava Auterská. Doučování (a hned dodejme, že dobrovolnému) jsou vyčleněny dvě hodiny týdně. Se střídáním mateřského jazyka a matematiky, přičemž zájem mladých lidí je značný.

Přijímací testy na střední školy? I suverén by si měl natrénovat formát odpovědí.
Test k přijímačkám na střední školy: Připravte se na matematiku i češtinu

„Pokud jde o mateřský jazyk, věnujeme se hlavně testům, ale zaměřujeme se i na pravopis a práci s textem,“ vysvětluje Ladislav Souček, který by rád usedl do lavice v rokycanském gymnáziu. Přizvukuje mu vrstevník Matěj Hůlka, který po absolvování devítiletky volí ekonomické lyceum, zatímco spolužačka Ester Škabradová dává přednost předškolní a mimoškolní pedagogice v Berouně.

Úspěšnost u přijímaček z češtiny dosáhla za posledních pět let ve Stupně vysokého průměru 62 procent. Pokud jde o dílčí kategorie, je na tom nejlépe skladba vět (84 procent), porozumění textu (71) nebo komunikace (72).

První velký stres v životě mohou být pro dorůstající mladé lidi přijímačky na střední školu
Připravuje se dítě na přijímačky správně? Zvažte kurzy i domácí přípravu

„Nadprůměrný výsledek pochopitelně těší. A skrývá se za ním poctivá práce našich učitelů i jejich svěřenců, kteří se prosazují také při znalostních olympiádách, zdůrazňuje ředitelka. Má za sebou pětadvacet let ve vedoucích funkcích a k devítiletce i šest tříd mateřinky. Odměnou nejen pro ni, ale i pro ostatní pedagogy jsou časté návštěvy bývalých žáků. Vrací se do učeben, na školní akademii nebo si jen tak s kantory popovídat.

Zmapujeme-li hodnocení na Rokycansku, vítězí český jazyk nad matematikou. V matematice totiž na tom bylo nejlépe osazenstvo ZŠ TGM Rokycany (přes 48 procent úspěšnosti) před Stupnem (43), Hrádkem (40), Strašicemi (38) a rokycanským Jižním předměstím (38 procent). Český jazyk, to je doména zmíněného Stupna (62 procent) a žebříček škol zůstává i dál stejný: ZŠ TGM (61), Hrádek a Strašice (po 54) i Jižní předměstí (52 procent).

Úspěšnost podle témat

Co jde a nejde žákům Základní školy ve Stupně u přijímaček z českého jazyka?

  • První číslo u každé kategorie udává procento dobře vyřešených konkrétních úkolů z českého jazyka žáky dané školy při přijímacím řízení na čtyřleté obory na středních školách. Číslo v závorce udává celostátní průměr:
  • Český pravopis - 60,78 (49,34)
  • Komunikace a sloh - 72,40 (58,24)
  • Porozumění textu - 71,43 (55,37)
  • Skladba - 84,38 (66,45)
  • Tvarosloví - 67,58 (39,45)
  • Tvorba slov a slovní zásoba - 67,36 (53,67)

Pozn.: Každému příkladu nebo otázce autor testů přiřadil oblasti, v kterých musí mít žák znalosti, aby mohl daný příklad/úkol/otázku vyřešit či odpovědět. Například k vyřešení příkladů v matematice je často třeba mít znalosti z více oblastí.

Reportáž jsme dělali na jedné z nejlepších škol v okrese, kterou redakce Deníku vybrala podle tabulky nejúspěšnějších zde

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat