„Letos jsme spojili dvě celostátní akce v jednu. Spatřujeme v nich stejnou důležitost a podobnost. Ocenili jsme stávajícího čtenáře a zároveň přivítali nastupující generaci potencionálních uživatelů,“ zdůraznila ředitelka zařízení Jana Aubrechtová.

Mistr četby se skrýval pod evidenčním číslem 3047 a jmenuje se Vítězslav Jakoubek. Za dobu automatizovaného systému knihovny ukázaly statistiky na jeho kontě 1013 výpůjček a 414 návštěv. Samotná čísla ale nebyla hlavním kritériem hodnocení. „Přihlédli jsme k věrnosti, pravidelnosti návštěv a také k tomu, že pan Jakoubek nikdy nevrátil opožděně a nebyla mu v průběhu let zaslána ani jedna upomínka. Navíc se jedná o velice příjemného a skromného člověka, který nás za pultem vždy potěší úsměvem. Jeho cesta pro ranní pečivo vede obvykle přes naši knihovnu,“ dodala Aubrechtová. Do soutěže pana Vítězslava přihlásila manželka, která je také aktivní čtenářkou knihovny a na vyhlášení ho doprovodila společně s dcerou a dvěma vnučkami. Mistr četby promluvil hezky k rodičům malých čtenářů a předal jim tak pomyslnou štafetu. Zdůraznil, že knížky jsou jedna z nejkrásnějších věcí a dobrodružství, které ho v životě potkaly. Diplom knihovny, skvostný plakát a knižní i neknižní cenu (dárková kazeta s vínem a olivami) předávala ředitelka společně s místostarostou Tomášem Radou.

Vítězslav Jakoubek byl vybrán také jako reprezentant Plzeňského kraje do celostátního kola Mistra četby 2019.