„My jsme se připojili automaticky, protože práva malého státu proti čínské nadvládě ctíme,“ uvedl němčovický starosta Karel Ferschmann. O podobných aktivitách svých kolegů na Rokycansku nevěděl, s výjimkou Medového Újezda.

„Nedospěli jsme zatím k rozhodnutí, že bychom vlajku vyvěsit měli. Vloni jsme o tom i uvažovali. Zatím ale k takovému kroku město nedospělo a jak jsem viděl, ani v senátu třeba nebyli jednotni,“ sdělil starosta Rokycan Jan Baloun.

Také v Radnicích v úterý vlajka Tibetu nevisela. „Projednávala to rada města a pro letošek záměr neodsouhlasila,“ uvedla tajemnice Marie Mentlíková.