Právě dnes se s výsledkem Vejvanovští chlubí. Zdroj vody prošel ozdravěním.

„Jinak ho obec má už od roku 1932 a zatím pořád dostačuje. Ani v létě voda neschází, ještě zásobujeme sousední Chomli. Také vodovod je starší, ale část přivaděče se dělala nově s úpravnou,“ sdělil starosta Luboš Špilar. Úpravna vznikla kousek od jímání pramene. Byla nezbytností kvůli kvalitě vody. Objevil se v ní totiž nikl, také podíly železa a manganu byly vyšší a potýkali jsme se s nízkým PH. Od zvoleného opatření jsme požadovali, aby se zmíněné parametry dostaly do normy,“ objasňoval starosta.
Součástí zařízení je podzemní vodojem, nad nímž byl vystavěný menší objekt vybavený filtry s dávkovacími čerpadly na sodu, kvůli změkčení, ale i další látky napomáhající odstranění bakterií a zmírnění kyselosti,“ informoval Špilar. Zásobní nádrž na upravenou vodu pojme zhruba 50 kubíků. „Teoreticky by nás neměl zaskočit ani zvýšený odběr,“ míní starosta.

Úpravna už svému účelu slouží, zatím ale ve zkušebním provozu. Její pořízení vy-šlo asi na sedm milionů. Dotace od Ministerstva zemědělství ČR pokryla 65 procent uznatelných nákladů, ta od Krajského úřadu PK přidala 15 procent a obec se postarala o zbylých dvacet.


Dneškem dílo přechází do trvalého užívání. Odpoledne, ve 14 hodin, obec zájemcům technologie detailně představí a umožní jejich prohlédnutí. Součástí akce se pak stane i přátelské posezení.