Voda a její cena se řadí na špici položek zajímajících všechny. Pro Rokycany, kde je už pár roků jedna z nejdražších v republice a ví se, že vývoj úhrady má být ještě několik dalších let stoupající, to platí dvojnásob.

Pravidelný každoroční nárůst ceny vody se totiž ve městě odvíjí od finančního modelu, na který Rokycany přistoupily v předminulém volebním období v souvislosti s vybudováním vodovodu a kanalizace v Borku. Podle podmínek dotace získané od Státního fondu životního prostředí (SFŽP) je třeba teď model průběžného navyšování ceny vodného a stočného několik let dodržovat. Zároveň ale také pro město platí povinnost vracet vybrané peníze zpět do obnovy infrastruktury.

„Pro příští rok byla cena vodného a stočného v Rokycanech předmětem dlouhodobého jednání představitelů města jak předchozích, tak teď nás se zástupci SFŽP," uvedl starosta Václav Kočí.

Každoroční konkrétní cena vodného a stočného se vypočítává na základě finančního modelu vyplývajícího ze smlouvy o pronájmu a provozování vodovodů a kanalizací, které jsou v majetku města a provozuje je Vodohospodářská společnost Sokolov," upozornila za městský úřad mluvčí Eva Praumová. Pro letošek činí 93,44 Kč za kubický metr (včetně daně). Přitom už měla přesáhnout stokorunovou hranici. Vedení města ale na základě dovolání se na překročení sociálně únosné meze požádalo o snížení ceny a uspělo.

Pro rok 2015 by měl podle finančního modelu kubík vody dosáhnout hodnoty 104,51 Kč. Protože by tím ale opět překročila sociálně únosnou hranici, Rokycany se znova pokusily jednat o snížení nájemného za vodohospodářský majetek.

„Jakožto nové vedení jsme požádali SFŽP hned v listopadu o jeho akceptaci ve výši sedmnácti milionů a tři sta devadesáti čtyř tisíc korun," uvedl místostarosta Jan Šašek. „To pak zajišťuje výslednou cenu 93,44 Kč za metr krychlový (včetně DPH). Tedy cenu stejnou jako v roce 2014," vysvětloval místosta- rosta. Dokončení na straně 3