„Od loňského září je povinností škol začleňovat do vzdělávacího programu prvky branné výchovy. V případě naší ZŠ máme i informační kanál ministerstva obrany, který při výuce využíváme, a zaměřujeme se také na volbu povolání. Proto nám teď za Plzeňský kraj, spolu ještě s 1. ZŠ Plzeň, byl ministerstvem nabídnutý projekt Příprava občanů k obraně státu. Přijali jsme rádi, a tak je dnes naše ZŠ plná vojáků," uvedla ředitelka Hana Šlégrová.

„Projekt má usnadnit školní výuku problematiky. Jeho cílem je také prezentacemi dětem přiblížit poslání Armády ČR, její roli při obraně státu a také při řešení krizových situací vojenského i nevojenského charakteru," sdělila projektová manažerka Daniela Hölzelová. Nechyběly ani praktické ukázky. V plnění úkolů, hlavně z chemické a zdravotnické přípravy, došlo i na děti. Vyzkoušely si také vojenskou výstroj a výzbroj.

Dozvěděly se rovněž o plnění úkolů v rámci Nato. „Mnozí z těch, co tu vidíte, se účastnili zahraničních misí, protože cílem naší armády je bránit demokracii všude tam, kde máme mandát. Pomáháme ale také při živelných pohromách a neštěstích," informoval mimo jiné kapitán Milan Abrham a pak následovaly názorné příklady využití. Ty malé diváky bavily nejvíc.

Sabiba Durajová k tomu uvedla: „Jsem ráda, že jsem mohla vidět naživo, jak se někomu zachraňuje život. Už bych si věděla rady se zastavováním krvácení. Možná bych uměla poskytnout kamarádovi i masáž srdce. Budu už si pamatovat, že by to mělo být sto stlačení za minutu. „Mně se zase líbila ukázka práce průzkumníků. Předvedli nám dokonce, jaké signály používají," konstatoval Aleš Poborský poté, co se přímo před dětmi pustila skupina odborníků do práce. Přihlížející tak byli vtažení rovnou do děje a zatímco sledovali postup průzkumu, díky projekci viděli i součinnost ve štábu: vyhodnocování údajů, zaměřování cíle, udělování povolení k palbě a další souběh dění. Měli tak celé cvičení jako na dlani.

Znalosti ale také získávali i formou soutěže týmů. Tipovali třeba, kolik váží náboj do dělostřelecké houfnice, a překvapilo je zjištění, že je to šedesát kilogramů, a vlastní střela pak má hmotnost zhruba dvaačtyřicet kilo.

Protože instruktáže se ujali příslušníci 13. dělostřeleckého pluku Jince, prozradili klukům a děvčatům i leccos o sobě, Instruktážní záběry jim třeba přiblížily zázemí kasáren, ale také výcvikový prostor v Brdech. Na místě pak vojáci také předvedli, jak si kvůli obraně vlastní i dalších osob osvojili bojové umění musado. „To bylo super, byli tak akční," mínila Linda Pechová a spolu s děvčaty se pustila i do hodnocení úrovně mas kování mužů. „Asi jim to líčení docela trvá," shodovala se.

Na dalším stanovišti se zase účastníci akce podrobili výcviku z protichemické přípravy. „Nejvtipnější asi bylo vyzkoušet si nasazování masek, pláštěnek, rukavic a k tomu návleků na nohy. Pohyb v nich není vůbec snadný," zvažovala Sabiba. Přesto se zástupci třídních týmů snažili o co nejlepší výsledek, aby pro svoje družstvo získali soutěžní body.

„Potěšilo nás, že reakce učitelů a žáku na program byly velmi pozitivní. To, že se před děti postavil voják v uniformě a učil je, považují za mnohem přínosnější, než kdyby se o to pokusil kdokoli jiný," svěřila se nakonec se zjištěním Michaela Zacharová z odboru komunikace a propagace Ministerstvo obrany ČR.