Rouby ovocných stromů pocházejí ze zaniklých brdských obcí. „Stovky stromů v nových alejích podél cest uvnitř Brd tak budou plodit odrůdy ovoce, které pěstovali původní obyvatelé,“ zdůraznil mluvčí státního podniku Jan Sotona.

Padrť, Kolvín či Zaběhlá. Obce, jejichž obyvatelé byli z domovů vyhnáni během okupace německou armádou a následně také v 50. letech komunistickým režimem. Jejich domy, kostely i školy byly srovnány se zemí a zůstaly jen místopisné názvy. A také některé ovocné stromy, které rostly v zahradách násilím vystěhovaných obyvatel Brd.

První ročník kulinářské soutěže v obci na Radnicku lákal
V Újezdu u Svatého Kříže se koštovaly pomazánky, bylo jich přes třicet

Z nich nyní Vojenské lesy a statky ČR odebírají rouby a roubují s nimi ovocné stromy podél Altánské cesty a dalších míst na Padrťské pláni, kam v září 2022 dorazily stovky pomocníků. „Nová stromořadí, která zde lidé vysázeli, aby zanechali svou stopu v Brdech, tak budou i alejemi vzpomínek. Jednou za řadu let, až tudy někdo půjde a utrhne si třeba jablko a zakousne se do něj, bude mít na jazyku chuť, kterou cítili původní obyvatelé,“ uvedl ředitel divize VLS Hořovice David Novotný s tím, že příští rok se budou roubovat hlavně třešně.