V okrese je celkem 102 volebních okrsků, jen v samotných Rokycanech je jich 12. Žádný okrsek oproti minule nepřibyl ani neubyl.

„Lidé se teď zajímají, proč jsou komise různě početné. To stanovuje v různých místech starosta s přihlédnutím k počtu voličů v okrsku,“ informoval Jan Engler, mluvčí MěÚ Rokycany. Nejméně jich může být šest, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů. Tam může být komise čtyřčlenná, včetně zapisovatele,“ dodal.

„V naší komisi už máme rozdělené role. Osvědčilo se nám také připravit si dvojmo abecední volební seznam a pak párově odškrtáváme číslo voliče. Zapisujeme průběžně i počet odvolených a děláme mezisoučty. Ještě se nám díky tomu nestalo, že by nesouhlasily vydané obálky s počtem lidí, kteří přišli volit,“ uvedla ve Zbiroze k praktickému uzpůsobení volební kuchařky Dagmar Ottová. „Řekla bych, že k volbám chodí stále stejní lidé,“ hodnotila. „Máte na seznamu třeba celé rodiny, z nichž se neobjeví ani jeden člen, jiné zase přijdou do jednoho. I s mladými.“

Členové okrskové komise si „odslouží“ 14 hodin. Chybět mohou jen po čas oběda, nebo když jdou sami odvolit. „Zbývající časový úsek je pořádně dlouhý. V naší komisi je zvykem, a nejsme výjimkou, že každý přinese něco na zub, abychom si zpestřily volné chvíle,“ usmívala se Irena Zýková. K přípravě volební místnosti uvedla, že se na ní podílejí všichni.

Letošní novinkou související s volbami je náhled na členy komisí jako na zaměstnance. Z toho plyne, že se jim z odměn sráží i zdravotní pojištění. „Všechny členy už jsem přihlásila u zdravotních pojišťoven,“ potvrdila v MěÚ Zbiroh Eva Švehlová. „Nemohou se také proplatit refundace mezd za dobu strávenou komisaři na školeních k volbám či přímo při nich,“ informoval tajemník úřadu Jaroslav Ticháček. „Bereme si pracovní volno, což soukromí zaměstnavatelé neradi vidí, nebo dovolenou,“ doplnila Dana Vojtová z jihu okresu.

Řada lidí teď redakci seznamuje se svými názory a postoji k volbám. Třeba čtenář Novák ve své zprávě rozebral, proč a komu dá svůj hlas a jak k tomu došel. V ochranné lhůtě před volbami to pochopitelně už zveřejnit nelze. Nicméně zajímavý je i jeho další postřeh: „V regionu se před volbami objevilo nebývale mnoho agitačních letáků. Mimo známých parlamentních stran mě zaujala i propagace předvolebních materiálů těch malých, začínajících,“ mapuje situaci.