Prváčci a po nich hned druháčci z rokycanské ZŠ Čechova ulice šli včera, 15. října,místo svačiny hned obědvat. Režim výuky v jejich škole a dvou dalších totiž zčásti ovlivnily volby.

„Protože bylo třeba ve dvanáct hodin volební komisi předat prostory jídelny, nezbylo než posunout výdej obědů. Ve dvou hodinách – od půl desáté do půl dvanácté – bylo nutné všechny pokrmy vydat a děti se musely najíst,“ informoval ředitel školy Bohumil Nosek. Vzhledem ke krátké lhůtě nebylo možné využít jen přestávek, ale žáci se v jídelně prostřídali i během vyučovacích hodin. Jejich přesuny řídilo vedení školy pokyny z amplionu. Jinak volby režim školního dne neomezily.

Také ve Středním učilišti lesnickém a zemědělském Rokycany včera začali působit členové volebních okrsků – a hned tří. „Posunuli jsme polední přestávku z 12.30 na 11.30, aby se stihly obědy. Jídelna a potom ještě dvě třídy v přízemí se mění ve volební místnosti. Část žáků také pomohla se stěhováním nábytku a potřebným rozestavěním dalšího,“ sdělila zástupkyně ředitele Milada Růžková. Ve tři čtvrtě na jednu pak pro všechny skončilo vyučování.


Do třetice je už tradičně jedna z volebních místností umístěná v přízemí postranního křídla Střední odborné školy Rokycany. Tam jsme zastihli Michala Šneberka, Luboše Trunce, Jiřího Šefla, Martina Loukotu, Lukáše Picka, Petra Tichého a další kluky ze 4. A při menším šachování s nábytkem. Za chvíli byla třída vyklizená a lavice nahradily stoly a židle ze sborovny. Stála už i zástěna, jen prostřít ubrusy, pověsit státní znak a komise mohla zasednout a ujmout se dohledu nad volebním aktem. „Kromě této pomoci do chodu vyučování volby ale nezasáhnou, žádné změny jsme nedělali,“ informovala zástupkyně ředitele Milada Mužíková.